Nobelang maigsi ang dating

Rated 4.29/5 based on 634 customer reviews

Sa pamamagitan ni Elias ay nailigaw niya ang mga tumutugis at nakatakas si Ibarra.Nang makalundag si Elias sa tubig ay pinagbabaril siya.Bago tuluyang lumisan ay hiniling muna ni Ibarra na makausap si Maria Clara.Sinumbat niya ang sulat na ginamit sa hukuman ngunit mariin itong itinanggi ni Maria Clara. Kapalit nito ang liham mula sa kanyang ina na nagsasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso.Inilabas ni Ibarra ang tuyong dahon ng sambong na nababalot sa isang papel na may sentimental na halaga.

nobelang maigsi ang dating-29

nobelang maigsi ang dating-89

nobelang maigsi ang dating-35

nobelang maigsi ang dating-75

Nakiusap siya na pumasok sa kumbento upang magmongha at walang magawa si padre Damaso dahil kung hindi ito papayag ay magpapatiwakal ang dalaga.Umabot ang kaso sa hukuman at nagsilabasan ang kaaway ni Don Rafael Ibarra.Nang malulutas na ang kaso ay siya namang namatay si don Rafael sa loob ng hukuman. Ipinahukay niya ang bangkay ni Don Rafael at ipapalipat sana sa libingan ng mga intsik ngunit dahil sa umuulan ng panahong iyon ay tinapon na lamang sa ilog ng bay.Ang akdang ito ni Rizal ay nangangahulugang “Touch Me Not” sa Ingles at “Wag Mo akong Salingin” sa Filipino.Ang titulo ng nobelang ito ay repleksyon ni Rizal sa mga pangyayari sa ating lipunan noong panahong nasakop tayo ng mga dayuhan.

Leave a Reply

  1. Find a date free no email required 13-Jul-2020 10:51

    After you have installed the app on your phone you can start searching for hot girls right away.

  2. No registration no creditcard sex chat 22-Oct-2020 02:37

    Even now, more than 35 years since he went to prison, Alcala’s reign of terror still casts a dark shadow: In 2010, the Huntington Beach Police Department released a series of photographs discovered among Alcala’s belongings in his Seattle storage locker.

  3. Online sex chat with girls dont singup 10-Sep-2020 21:12

    We have like-minded milf dating members from all walks of life that are interested in all different kinds of sexual pleasures so no matter what takes your fancy - just fill in the above form and get the party started right now!